Библия Онлайн

> Поиск по Библии <

Переводы Библии

Переводы Нового Завета

Книги

Главы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Сей бо Мелхиседек, цар Салимський, священик Бога вишнього, що зустрів Авраама, як вертавсь він з побоїща царів, і благословив його;
2. котрому й десятину з усього віддїлив Авраам (перше ж оце перекладом зветь ся цар правди, а потім і цар Салимський, чи то цар впокою),
3. без батька, без матери, без родоводу; нї почину днїв, ні конця життя немаючи, уподоблений же Сину Божому, пробував священиком вічно.
4. Дивіте ся ж, який великий той, кому і десятину дав Авраам патриярх із вибраного.
5. Тай ті із синів Левіїних, що приймають сьвященство, мають заповідь брати десятину з народу по закону, се єсть із браття свого, хоч і з чересел Авраамових вийшло воно.
6. Той же, хто не виводить роду свого від них, узяв десятину з Авраама, і маючого обітницю благословив.
7. Без усякого ж перечення менше від більшого благословляєть ся.
8. І тут беруть десятини люде, що мруть, а там - той, про кого сьвідчить ся, що він живе.
9. І, щоб так сказати, через Авраама взята десятина і з Левія, що бере десятини.
10. Ще бо в череслах отецьких був, як зустрів його Мелхиседек.
11. Коли ж звершеннє було через Левійське сьвященствб (бо під ним люде озаконені стались), то яка ж іще потреба иншому встати сьвященикові по чину Мелхиседековому, а не по чину Аароновому звати ся?
12. Коли бо переміняєть ся сьвященство, мусить конче і переміна закону бути.
13. Про Кого бо се говорить ся, з иншого колїна був, з котрого нїхто не приступав до жертівнї.
14. Явно бо, що з коліна Юдового вийшов Господь наш, а про се коліно Мойсей об сьвященстві нічого не сказав.
15. І більше ще явно, що по подобию Мелхиседековому встав инший сьвященик,
16. котрий не по закону заповіді тілесної постав, а по силї життя незотлїнного.
17. Сьвідкув бо: "Що Ти єси сьвященик по вік по чину Мелхиеедековому."
18. Стало ся ж знищеннє попередньої заповіді за її неміць і невжиточність.
19. Нїчого бо не звершив закон, а приведене лучче впованнє, котрим наближуємось до Бога.
20. І на скілько воно не без клятьби,
21. (ті бо сьвященики без клятьби ставали, а Сей з клятьбою через Того, хто глаголав до Него. "Кляв ся Господь, і не розкаяв ся: Ти єси сьвященик по вік, по чину Мелхиседековому")
22. на стілько луччого завіту став ся порукою Ісус.
23. І більш їх було сьвящениками, бо смерть боронила їм пробувати;
24. сей же, через те, що пробував по вік, непереходяче має сьвященство
25. Тимже і спасти може до кінця приходящих через Нього до Бога, будучи вічно жив, щоб посередникувати за них.
26. Такого бо нам подобало (мати) Архиєрея, преподобного, безвинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес,
27. котрий не має по всі днї нужди, як архиєреї, перше за свої гріхи жертви приносити, а потім за дюдські: се бо зробив заразом, себе принїсши.
28. Закон бо людей поставляв архиєреями, маючих немочі, слово ж клятьби, що послї закону, Сина на віки звершеного.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Главы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(С) 2008-2023, Библия Онлайн.
Комментарии, замечания, пожелания и предложения адресуйте нашему вебмастеру
Размещено в дата центре компании dline.ua